Beate Juell   14.02.2018   11.09.2018

FORBINDELSER- tre forlatte husmannsplasser

FORBINDELSER-tre forlatte husmannsplasser.
Sted: Husmannsplassene Sandbakken, Pinslund og Vestrehagen på Vestre og Østre Toten.
Prosjektet bestod av 6 stedsrelaterte produksjoner på tre forlatte husmannsplasser og en bokutgivelse.
Prosjektet ble støttet av Det Norske Komponistfond, Norske Kunstforeninger, Oppland Fylkeskommune, Fritt Ord, Vestre Toten Kommune, Østre Toten Kommune, Mjøs Museet.
Kunstnere: Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang 4 stedsspesefikke produksjoner visninger vår og høst Medvirkende danser: Katarina Skår- Kjell Samkopf bestillingsverk: Lyden av fraflyttede hus - Tone Gellein: Performance og tekst: Notater om forvitring og glemte historier.

Prosjektet ble gjennomført 20177 2018 og ga Toten Kunstforeningen utmerkelsen:
Årets Kunstforening 2017
Bakgrunn:
I takt med tiden, og etter en analyse av de kulturelle tilbudene som allerede eksisterte i området, så Toten Kunstforeningen en mangel på presentasjoner av ikke-kommersielle og mer eksperimentelle kunstneriske utrykk. Med prosjektet FORBINDELSER- tre forlatte husmannsplasser, ønsket vi å gi en stemme til stedsrelaterte og smalere kunstneriske utrykk. Ved å velge husmannsplasser som er forlatte og i en forvitringsprosess ønsket vi gjennom samtidskunst å gi steder og historier som pr i dag ikke har samfunnets fokus en mulighet til å komme frem. Plassene som ble valgt til prosjektet er i ulike stadier av forfall, der naturen etter hvert tar over for den sivilisasjonen som har vært. Temaet husmannsstanden har et brett nedslagsfelt på Toten der store forskjeller mellom bønder og husmenn har preget samfunnet opp til nyere dato. Det er svært få opprinnelige husmannsplasser igjen på Toten og deres historier har av ulike grunner blitt tause historier.
Foreningen ønsket i dialog med kunstnerne å undersøke hva som kommer frem av temaer, fagkunnskap, historier og hendelser i forbindelse med den kunstneriske prosessen og stedet

KUNSTNERE:

Vi invitert billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, komponist Kjell Samkpof, danseren Katarina Skår Henriksen og kunstneren Tone Gellein inn i prosjektet. De er alle profesjonelle utøvere og representerer ulike kunstneriske sjangre. Deres arbeider er av høy kvalitet og viser både tilstedeværelse og ydmykhet for de temaene de går inn i. De arbeider aktivt med betrakterens sanser og årvåkenhet på en lavmælt og innstendig måte. Publikum ble ledet inn til husmannsplassene i stillhet


Billedkunstner Caroline Ho-Bich–Tuyen Dang http://www.artistlink.info/
* Den sanselige opplevelsen av plassene er sentral i arbeidet. Deres tilstand, lukt, atmosfære, lyd, lys og mørke. Årstidenes gjentagende syklus, i kontrast til menneskets begrensede tilstedeværelse. Tiden som et linjert forløp i kontrast til tankens fleksible og flyktige mulighet til å forholde seg til det som er, har vært og kommer.
Det eksisterende - Det evige - Det forgjengelige.

Komponist Kjell Samkopf http://www.samkopf.no
Verket baserer seg på kjensgjerningen: alt vi retter oppmerksomheten mot forandrer karakter. I dette prosjektet retter jeg oppmerksomheten mot lydlige aspekter ved de forlatte plassene, slik de framstår i dag. Selv om menneskene er flyttet ut av husene, rommer fortsatt husene lyd; husene har fortsatt et lydlig potensial. Jeg betrakter husene som et instrument, en lydgivende gjenstand. Arbeidet henspeiler til prosessen: natur – kultur – natur.

Kunstner og forfatter Tone Gellein http://www.tonegellein.com
Jeg jobber med tekst som plattform og derfra ut til ulike former for konkretiseringer av en idé, en fornemmelse, et forløp. Det engelske ordet residual som betyr blant annet tilbakebleven, det som blir tilbake, og husmannsplassene i prosjektet krysser hverandre. Plassene har hus, tilbakeblevne former hvor folk har bodd, og historier knyttet til dette. Dette er mitt utgangspunkt for tekst og form.
Medvirkende danser Katharina Skår http://www.katarinahenriksen.com
* I am interested in the relationship between poetry, art and nature. I often explore my works with the awareness of nature, where both outside/ cityscape/ landscape is used as locations to research and to perform through dance and performance art. By choosing so I feel a closer bond to the essence of life, meeting each quality in nature, listening to all its voices and embodying into different expressions and movement qualities.

Vi hadde som mål at kunstprosjektet FORBINDELSER - tre forlatte husmannsplasser skulle føre til at flere mennesker ble involverte, fikk oppleve, bli nysgjerrige og økt forståelse for verdien av kunstproduksjoner utenfor de tradisjonelle gallerirommene. Produksjonene hadde ca 350 besøk fordelt på de ulike produksjonene.
Prosjektet ble avsluttet juni 2018 med performance av Tone Gellein og bokutgivelse av
FORBINDELSER.tre forlatte husmannsplasser


PRODUKSJONER:
Lyden av fraflyttede hus er et bestillingsverk av Toten Kunstforening og en del av prosjektet:
FORBINDELSER - 3 forlatte husmannsplasser
Fremføringen ble gjennomført med to fremføringer høsten 2017 på den fraflyttede husmannsplassen Vestrehagen. Etter at publikum hadde installert seg, ga Samkopf en kort presentasjon av kveldens verk og delte noen perspektiver på vår evne og mulighet for å lytte, og utfordringer knyttet til vår oppmerksomhet. Gjennom et langt liv har vi utviklet vår lytting til en vanestyrt handling (selv om de færreste av oss liker å innrømme det). For å bryte denne vanen, kreves en anstrengelse. På samme måte som billedkunst gir oss en anledning til å utvikle vår evne til å se, gir lydkunst oss en anledning til å utvikle vår evne til å lytte.
Kjell Samkopf er en nestor innen lydkunst i Norge. Arbeidene hans baser seg på kjensgjerningen at alt vi retter oppmerksomheten mot forandrer karakter. Selv om våre daglige omgivelser gir oss et rikt lydmateriale å lytte til, kan lydkunst åpne for et annet bevissthetsnivå, gjennom en mer konsentrert lytteopplevelse tilrettelagt av en kunstner.

STEDSSPESEFIKKE PRESENTASJONER av billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang på husmannsplassene Sandbakken og Pinslund. Produksjonene ble gjennomført vår tidlig morgen og høsten 2017 sen kveld. undrer alle fremføringene ble publikum ledet i taushet til og fra plassen i samlet gruppe. Medvirkende utøvere var danser Katarina Skår og komponist Kjell Samkopf

NOTATER OM FORVITRING OG GLEMTE HISTORIER av Kunstner Tone Gellein
Performance gjennomført juni 2018 og tekst i boken FORBINDELSER-tre forlatte husmannsplasser.