Om oss

BAKGRUNN TOTEN KUNSTFORENING:
Foreningen dekker Østre og Vestre Toten Kommune og er grunnlagt i 1954. Siden den ble etablert har den vært et viktig bidrag til et levende kunsttilbud for befolkningen.
På 1950, 60 og 70 tallet bidro den til at foredrag, musikk teater og kunst ble vist i kommunene.
På på slutten av 60-tallet sørget den for at alle skole-elevene på 5 trinn i begge kommunene reiste med tog til Oslo. Der så de forestillingen ’Reisen til julestjernen’ på Nationaltheateret.
Sist på 80-tallet var Toten Kunstforening en pådriver og viktig bidragsyter til at Billerud gård, nå Peder Balke Senteret, ble åpnet opp og etablert som et sted for publikum. Gjennom utallige dugnadstimer og i samarbeid med Østre Toten kommune har kunstforeningen siden bidratt til årlige kunstutstillinger på senteret.
Kunstforeningen har gjennom hele sitt virke vist kunst av profesjonelle kunstnere. Siden 90-tallet gjennomført to årlige utstillinger fordelt på Østre og Vestre Toten Kommune.

Toten Kunstforening er nå i en endringsperiode der vi legger ny strategi for foreningen. Vi ønsker i fremtiden bl.a. å undersøke hvordan kunst kan møte folk, temaer og samfunnsdebatter på en ny måte og på nye steder. Stedene og måten kunst formidles på skal gi større deler av allmenheten mulighet til å få kjennskap til, oppleve, erfare og bli nysgjerrig på ulike sjangere av samtidskunst.

STYRET

Beate Juell
Kristian Myklebust Solberg
Karin Elisabeth Jansen
Lise Aarsby
Tone Hagen
Mona Vandraas

Vara:
Aasa Opsvik
Torhild Frydelund Haug

KUNSTNERISK RÅD:

Tomas Gjetmundsen:
Bjørnar Aaslund:
Annette Hveem Narum: