Beate Juell   25.04.2018   26.04.2018

ÅRETS KUNSTFORENING 2017

Årets kunstforening 2017: Toten Kunstforening

Toten Kunstforening er tildelt utmerkelsen Årets kunstforening 2017 for det stedsspesifikke kunstprosjekt Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser, som utforsker lokal kulturhistorie ved bruk av lydkunst, performance, tekst og kunstnersamtaler.

Juryen vurderer dette som et nyskapende og inkluderende prosjekt, som klarer å løfte fram og å gjøre lokal kultur tilgjengelig på en svært god måte. Gjennom sterkt engasjement og dyktige fagpersoner har en liten kunstforening lykkes med å skape noe nytt og unikt, som har nådd ut til det lokale publikumet.

Siden Toten Kunstforening ble stiftet i 1954 har de lagt ned et stort frivillig arbeid for å gi innbyggerne i de to Toten-kommunene et levende og godt kunsttilbud.

– Prisen kommer fantastisk med! Den gir oss ny giv til å fortsette arbeidet med å utforske samtidskunstarenaer og la folk møte den profesjonelle samtidskunsten der man ellers ikke gjør det, jublet Beate Juell, styreleder i Toten Kunstforening, da hun mottok prisen i forbindelse med Norske Kunstforeningers årsmøte på Gardermoen 25. april.

Da Toten Kunstforening mistet utstillingslokalet, valgte de å tenke nytt om hvordan de skulle drive. De la om strategien, og har klart å skape nytt liv i kunstforeningen. De ønsker å vise kunst som ikke elles presenteres i området, og gi publikum mulighet til å bli kjent med ulike sjangrer av samtidskunst. Med prosjektet Forbindelser – tre forlatte husmannsplasser ville de undersøke hva som skjer når man gjennom kunst setter fokus på plasser som har stått forlatt over lengre tid, og ikke blitt ivaretatt.

– Vi ønsker å inkludere også de som ikke er vant med eller kanskje ikke forstår samtidskunsten. Å bruke en innfallsvinkel, der alle kan kjenne seg trygge i møte med samtidskunst er derfor viktig for oss. Tilbudet innen samtidskunst er mindre i distriktet enn i byene, men vi ønsker å vise at man også kan lykkes med å vise smale kunstuttrykk her, og utvide tilbudet til innbyggerne. Prosjektet har tiltrukket seg et større og nytt publikum, og medlemstallet til kunstforeningen har også økt, sier Juell.

Utmerkelsen Årets kunstforening deles ut hvert år i tilknytning til Norske Kunstforeningers årsmøte. Prisen på 30 000 kroner skal gå til en norsk kunstforening som i løpet av foregående år har utmerket seg – enten på grunn av et enkeltprosjekt eller som over tid har markert seg som særlig aktiv, synlig, fantasifull, kreativ, utradisjonell på kunstscenen eller i kulturlivet. Årets kunstforening skal være til inspirasjon og etterfølgelse for andre kunstforeninger. Juryen for Årets Kunstforening består av styret i Norske Kunstforeninger. Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 159 kunstforeninger.

Kontakt

Beate Juell, leder, Toten Kunstforening, 970 13 273, beatejuell@hotmail.com

Mer informasjon

www.kunstforeninger.no

Tidligere vinnere:

2016: Levanger Kunstforening – 2015: Sandefjord Kunstforening – 2014: Kunsthall Grenland 2013: Kunsthall Stavanger – 2012: Bømlo Kunstlag – 2011: Voss Kunstlag